Kako dobiti i zadržati certifikat?

Certifikacijski proces se sastoji od više faza:

• Odabir standarda i priprema za audit – ISACert Vas savjetuje o najboljem rješenju za Vaše potrebe certificiranja unutar zahtjeva koje Vi (a mozda i Vaši klijenti) imate. Prije procesa certifikacije i audita, morate detaljno pregledati sve zahtjeve standarda kojeg biste htjeli primjeniti te osigurati da se isti primjene u Vašoj organizaciji.

• Predaudit (neobvezan) – U slučaju predaudita, ISACert auditor može procijeniti odgovara li učinkovitost Vaše organizacije zahtjevima željenog standarda. U slučaju bilo kakvih propusta ili slabosti moći ćete ih rješiti prije nego što će se prva formalna procjena održati.

• Certifikacijski audit – ISACert auditor obavlja audite na licu mjesta, te provjerava sve segmente proizvodnje i rukovanja proizvodima, kao i sve administrativne mjere. Cilj je procijeniti primjenjuju li se u Vašoj organizaciji zahtjevi standarda prema kojem se audit izvršava. Auditor prikuplja dokaze o razini primjene, te odgovara li Vaša učinkovitost zahtjevima standarda. U slučaju nesukladnosti zahtjeva auditor Vas informira o njima. Nakon audita morate dostaviti Plan korektivnih mjera kojim namjeravate ispraviti nesukladnosti, kao i dokaz o primjeni istog. Svi razultati audita, kao i Plan korektivnih akcija, su dokumentirani u izvješću koje će biti predstavljeno Vama i ISACert certifikacijskom menadžeru.

• Certifikacija – Certifikacijski menadžer pomno pregledava izvješće auditora te će možda zahtijevati dodatne dokaze da se uvjeri da je Vaša organizacija usuglašena sa zahtjevima standarda. Prema svojim nalazima on će odlučiti hoće li Vaša organizacija dobiti certifikat te, ako je potrebno, na kojoj razini će se to učiniti.
Nakon što je formalna ocjena uspješno obavljena, ISACert će Vam izdati certifikat u kojem je jasno istaknut njegov opseg. Certifikat vrijedi za definirani vremeneki period ovisno o standardu koji se koristi. I Vi i vlasnik standarda primate kopiju izvješća.

Kako bi osigurali kontinuirano poboljšanje Vaše proizvodnje i ostalih pratećih procesa, te zadržali status certificiran od strane ISACerta, ISACert će nastaviti provoditi redovite ocjene u skladu sa zahtjevima standarda.