IFS Broker

IFS-Broker

ISACert nudi jednostavan proces certifikacije IFS norme

Kvaliteta i sigurnost hrane su ključni za djelatnost tvrtki u prehrambenoj industriji. Kupci Vašeg proizvoda zahtijevaju garanciju da je Vaša tvrtka predana kvaliteti i sigurnosti hrane. Da li ste u mogućnosti pružiti te garancije i da li su one priznate u svijetu? Da li nezavisna treća strana to može potvrditi? Da li Vaši kupci zahtijevaju od vas dokaz da ste certificirani prema normi IFS Broker?

Ukoliko ste broker, zastupnik ili uvoznik, Vi  spajate proizvođača i trgovaca zajedno. Norma IFS Broker je stvorena kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta proizvoda koji ispunjava prostor između proizvodnje i distribucije. Vaši poslovni partneri očekuju da uskladite Vaše zahtjeve za proizvod e prema proizvođačima proizvoda i da će  specifikacije biti prihvaćene  i provedene.

Kompetentan ISACert auditor,dajući Vam certfikat, provjerava da li ste provodili odgovarajuće mjere u Vašoj usluzi i da li ste kao dobavljač djelovali u skladu sa zahtjevima za sigurnosti i kvalitetu proizvoda. Također morate pratiti usklađenost Vašeg dobavljača u skladu s ovim pitanjima, tako da isporučeni proizvodi zadovoljavaju regulatorne i ugovorne specifikacije.

Certifikat IFS Broker je ključna prednost kada težite izvrsnosti u kvaliteti, sigurnosti hrane i zadovoljstvu kupaca, i tražite konkurentnu prednost na tržištu.

Kada certificirate normu IFS Broker kod ISACert primjećujete razlike:

  • Unaprijeđenje razumijevanja između uprave i osoblja koji se odnose na primjere dobre prakse, standarda i procedura,
  • Manje vremena provedenog u ponovnoj preradi ili povrata proizvoda koji ne odgovaraju specifikaciji
  • Praćenje usklađenosti s propisima o hrani,
  • Učinkovitije korištenje resursa,
  • Smanjenje potrebe za audite  kupaca,
  • Nezavisan audit od strane iskusnog ISACert revizora kao treće strane,
  • Veća fleksibilnost kroz individualnu provedbu temeljenu na procjeni rizika.
  • Poboljšani poslovni ugled kao proizvođača kvalitetnih i sigurnih proizvoda.

Najnoviju verziju norme IFS Broker možete  preuzeti s IFS web stranice (IFS Broker pdf).

IFS Broker audit i certifikacija je pod akreditacijom tvtke ISACert BV iz Ede u Nizozemskoj.

IFS Broker Standard je GFSI (Global Food Safety Initiative - Globalna inicijativa za sigurnost hrane) priznata norma za audite brokera, agenata i uvoznika koji  kupuju prehrambene proizvode, ali ne dolaze u kontakt s njima.

Norma je važna za sve brokere, zastupnike i uvoznike, jer sadrži mnoge zahtjeve koji se odnose na usklađenost sa specifikacijama kupaca.

O zahtjevima Vaših kupaca ovisi  koju normu trebate koristiti, IFS Broker ili drugu normu  kao što je  BRC Agents and Brokers.

Certifikacija prema normi IFS Broker se može kombinirati s nekim drugim certifikacijama..

Zainteresirani? Za sve informacije obratite se na e-mail adresu marketing@isacert.hr

ISACert je jedno od vodećih audit, kontrolnih i certifikacijskih tijela u prehrambenoj industriji i lancu snabdijevanja hranom. Pružamo svoje audite i certfikacijske usluge globalno za što smo već postigli zavidan ugled. Imamo ambiciju obavljati detaljne i izazovne audite na nivou koji zadovoljava sve zainteresirane strane. Smatramo da je naša obaveza ne samo osigurati da su naši auditi u skladu sa zahtjevima standarda, već  i djelovati u unapređivanju općih izvedbi sigurnosti hrane.