ISO 22000 Food

ISACert Vam nudi jednostavan proces ISO 22000 Food certifikacije

iso

Da li radite u prehrambenoj industriji i fokusirani ste na obrtnički sektor, na sektor uslužnih prehrambenih tvrtki, catering  i/ ili ugostiteljstvo? Da li ste oprezni u osiguravanju uvjeta za osiguranje sigurnostii hrane Vaših proizvoda i usluga dok skrećete kupčevu pozornost na Vaš trud u ovom području. Da li ste u mogućnosti osigurati  takvu garanciju i da li su iste priznate širom svijeta? Da li treća nezavisna strana može to potvrditi?

ISACert auditor je u obavezi  procijeniti da li je Vaša tvrtka u stanju  ispuniti uvjete navedene u normi ISO 22000. ISACert auditori su iskusni profesionalci kojima je u potpunosti poznata “najbolja praksa” u Vašoj industriji. Auditorovo radno iskustvo pokazuje da je on potpuno osposobljen  postaviti se u Vašu situaciju i donijeti odluke tijekom pregleda Vašeg HACCP sistema i sistema upravljanja. Zahvaljujući stručnosti auditora, na njega možete računati i kao na odličnog partnera za diskusiju o Vašoj organizaciji i kao pomoć u postupku povećanja  svijesti Vaših zaposlenih o relevantnim pitanjima.

  • Detaljna procjena kvalitete i sigurnosti hrane od strane odobrenog auditora sa iskustvom u Vašoj industriji
  • Detaljan izvještaj sa audita koji jasno ukazuje, ako je potrebno, na odstupanja od zahtjeva ISO 22000 norme čime Vam se omogućava smanjenje rizika
  • Kada je to potrebno, certifikat Vam nudi mogućnost skretanja pozornosti Vaših klijenata na Vaše napore
  • Niži troškovi i manje vremena potrebnih za provođenje audita dobavljača

ISO 22000 definira zahtjeve sistema upravljanja sigurnostii hrane i može biti certificiran. On upućuje na to što sve tvrtka treba uraditi kako bi demonstrirala svoju sposobnost kontrole opasnosti u vezi sa sigurnosti hrane odnosno da bi osigurala da je hrana sigurna. Može biti korišten od strane svake tvrtke nevezano za veličinu ili poziciju u prehrambenom lancu.

Možete besplatno pregledati dijelove ISO 22000:2005 na ISO online pretraživačkoj platformi. Za više informacija o ISO i ISO 22000 normi, posjetite ISO 22000 – food safety management

Važno –ISO 22000 norma se trenutno revidira; očekuje se da će nacrt verzije biti dostupan sredinom 2016. godine.  Finalna verzija se očekuje početkom 2017. godine. Za najnovije informacije kontaktirajte marketing@isacert.hr

ISO 22000 audit i certifikacija su pod akreditacijom ISACert BV iz Ede u Nizozemskoj.

ISO 22000 norma pokriva aktivnosti koje utječu na  sigurnost hrane u svim tvrtkama. ISACert je akreditiran za certifikaciju tvrtki uključenih u proizvodnju hrane, trgovinu, transport i skladištenje  i za certifikaciju odgovarajućih materijala za pakiranje. ISO 22000 certifikacija može biti interesantna za:

  • Kompanije koje odluče da primenjuju profesionalni sistem upravljanja sigurnosti hrane
  • Tvrtke koje traže detaljno ispitivanje svojeg sistema za očuvanje sigurnosti hrane
  • Tvrtke koje žele poboljšati svoju (međunarodnu) sliku zahvaljujući procesu certifikacije
  • Tvrtke koje žele promovirati svoju organizaciju zahvaljujući procesu certifikacije
  • Tvrtke koje imaju prodajna mjesta van svojih prodajnih sektora
  • Tvrtke koje nemaju posebne zahtjeve klijenata za određenom vrstom certifikata

Zainteresirani? Sve informacije možete dobiti kontaktiranjem marketing@isacert.hr

ISACert je jedno od vodećih audit, kontrolnih i certifikacijskih tijela u prehrambenoj industriji i lancu snabdijevanja hranom. Pružamo svoje audite i certfikacijske usluge globalno za što smo već postigli zavidan ugled. Imamo ambiciju obavljati detaljne i izazovne audite na nivou koji zadovoljava sve zainteresirane strane. Smatramo da je naša obaveza ne samo osigurati da su naši auditi u skladu sa zahtjevima standarda, već  i djelovati u unapređivanju općih izvedbi sigurnosti hrane.