QS - Poultry

ISACert Vam nudi jednostavan proces QS - Poultry certifikacije

gbKvaliteta, sigurnost hrane, dobrobit životinja i sljedivost su ključna pitanja za Vašu tvrtku aktivnu u proizvodnom lancu peradi. Kupci Vaših proizvoda zahtijevaju da ponudite garancije posvećenosti svoje tvrtke kvaliteti, sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i sljedivosti. Da li ste u stanju osigurati ove garancije i da li su one priznate širom svijeta? Da li neka nezavisna treća strana može ovo potvrditi? Da li Vaši klijenti zahtijevaju da dokažete da ste certificirani prema QS - Poultry normi? Da li želite da Vaša  tvrtka bude auditirana od strane certifikacijske kuće sa dobrim ugledom i sa iskusnim auditorima koji dobro poznaju Vaš posao?

QS-Standard su razvile sve zainteresirane strane iz peradarske industrije definiranjem uvjeta za osiguranje kvalitete i dobrobiti životinja (peradi) već od 2004. godine.

ISACert je specijaliziran u auditiranju i certificiranju tvrtki koje se bave proizvodnjom peradi kao što je Vaša. ISACert auditori koji ocjenjuju u skladu sa zahtjevima QS norme imaju pozadinu u primarnom proizvodnom sektoru, razumiju Vaše poslovanje i znaju šta se dešava u Vašem poslovnom okruženju. 

ISACert auditori su kvalificirani kombinirati QS audit sa ostalim normama kao što je IKB Poultry. Također, ako je primenjivo, kombinacija sa lokalnim normama za primarni sektor je moguća.

Kako smo u bliskom odnosu sa vlasnikom standarda QS Qualität und Sicherheit GmbH, u mogućnosti smo  Vas obaviještavati o posljednjim promjenama i interpretacijom standarda te Vam omogućiti da budete spremni i obaviješteni prije svake kontrole.

 Kontaktirajte ISACert  za najnovije informacije.

  • Kada ste certificirani prema QS, smanjujete izlaganje svog ugleda riziku – kada je riječ o sigurnosti hrane i sigurnosti proizvoda
  • Dobijate pristup lokalnim i globalnim tržištima, dobavljačima i trgovacima.
  • Poboljšaće se efikasnost Vašeg upravljanja farmama.
  • Smanjićete troškove umanjenjem broja audita na Vašoj farmi
  • Postaćete dio grupe okupljene oko najrasprostranjenijeg standarda proizvodnje peradi u Europi.

Vaša kompanija će se pojaviti u QS bazi podataka što će opet inicirati više poverenja u Vaš rad i povećanje broja korisnika Vaših proizvoda/usluga.

Povjerenje u osiguravanje kvalitete prema QS  shemi za hranu zasnovano je na tri međusobno povezana nivoa inspekcija:

  • Prvi nivo inspekcije je samoprocj Na ovom nivou, tvrtke same osiguravaju pouzdano praćenje i konstantno dokumentiranje svih propisanih zahtjeva. QS ih podržava u tom nastojanju da sa jasno definiranim zahtjevima i smjernicama orjentiraju ispravan pravac ka dobroj praksi i odgovarajućim check-listama. Možete preuzeti sve važeće dokumente sa našeg website-a.
  • Drugi nivo QS sheme ima 2 centralna elementa: nezavisan audit tvrtki od strane kvalificiranog auditora i učešće tvrtke u različitim programima nadzora. Tijekom nezavisne inspekcije, auditori ispituju kako proces proizvodnje i marketinga na licu mesta, tako i dokumentaciju ovih procesa. Ovo omogućava identifikaciju i ispravku neusaglašenosti sa zahtjevima i sistematskim nedostacima. Pored toga, tvrtke i i poduzeća koja učestvuju shemi QS učestvuju u  raznim programima nadzora. Sistematsko evidentiranje i procjena podataka ovako omogućavaju detekciju i procjenu potencijalnih rizika po sigurnost  hrane već u ranoj fazi.
  • Treći nivo je kontrola inspektora. Kao dio sistema sheme integriteta (SIKS) QS osigurava da osiguranje kvalitete od farme do trgovine funkcionira besprij Ovaj proces podrazumijeva praćenje rada organa certifikacije, auditora i laboratorija.

Svi QS Standard vodiči, check-liste i drugi prateći dokumenti su dostupni online, besplatno, na mnogim jezicima, na QS-website.

Kontaktirajte  ISACert  (marketing@isacert.hr) za posljednje informacije o standardu.

QS audit i certifikacija su pod akreditacijom ISACert BV iz Ede u Nizozemskoj.

Za uzgajivače peradi, zdrave i odgovorno odgajane životinje su najveće bogatstvo. Klaonice i tvornice za preradu  mogu  se osloniti na isporuku zdravih životinja samo ukoliko rade sa savjesnim tvrtkama  koje se drže dobre higijenske poljoprivredne prakse i odgovarajućeg načina ishrane. Transport stoke, sigurnost i dobrobit životinja imaju najviši prioritet. Ovo predstavlja temelj  za proizvodnju sigurnosti hrane. QS-poultry norma se  može koristiti bilo od  strane  proizvođača peradi bilo od tvrtki za preradu.

Od zahtjeva korisnika/ potrošača ovisi za koju normi ćete se opredijeliti QS ili neku drugu međunarodnu ili lokalnu normu.

Auditiranje i certifikacija prema QS standardu može bili kombinirana sa drugim normama kao što je  IKB Poultry ili drugim (lokalnim) norma karakterističnim za primarna tržišta.

Zainteresirani? Sve informacije možete dobiti kontaktiranjem marketing@isacert.hr

ISACert je jedno od vodećih audit, kontrolnih i certifikacijskih tijela u prehrambenoj industriji i lancu snabdijevanja hranom. Pružamo svoje audite i certfikacijske usluge globalno za što smo već postigli zavidan ugled. Imamo ambiciju obavljati detaljne i izazovne audite na nivou koji zadovoljava sve zainteresirane strane. Smatramo da je naša obaveza ne samo osigurati da su naši auditi u skladu sa zahtjevima standarda, već  i djelovati u unapređivanju općih izvedbi sigurnosti hrane.