Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

ISACert podržava Vaše opredjeljenje prema održivim proizvodima

rspoZadovoljiti zahtjeve kupaca i društva u pogledu održivosti proizvoda i resursa je od bitne važnosti za Vas kao tvrtku koja radi u oblasti prehrambene industrije. Kupci Vaših proizvoda i drugi kreatori tržišnih pravila zahtjevaju potvrdu posvećenosti Vaše kompanije prema sustavu održivosti. Da li ste u mogućnosti da im osigurate takvu garanciju i da li je ista priznata širom svijeta? Da li treća nezavisna strana može to potvrditi? Da li Vaši kupci zahtjevaju dokaz da ste certificirani prema RSPO standardu? Da li želite da Vaša kompanija bude auditirana od strane priznatog certifikacijskog tijela sa iskusnim auditorima?

 

ISACert nudi RSPO certfikaciju svim tvrtkama koje koriste RSPO certificirano palmino ulje ili proizvode od palminog ulja.RSPO certifikacija može biti ponuđena kao certfikacija na jednoj ili više lokacija.

Tijekom faze aplikacije, savjetovati ćemo vas o najboljem rješenju za ispunjavanje Vaših zahtjeva.

ISACert je specijalizirana u certifikaciji tvrtki kao što je Vaša. ISACert auditori su kvalificirani kombinirati RSPO audite u kombinaciji sa drugim normama kao što su BRC, IFS, i FSSC 22000.

Kako smo u bliskom odnosu sa vlasnikom norme RSPO, u mogućnosti smo Vas izvještavati o posljednjim promjenama i tumačenjima norme , tako da ćete u potpunosti biti spremni za nadolazeći audit.

  • RSPO certfikacija pokazuje Vašu posvećenost u smanjivanju utjecaja Vaših proizvoda na životnu okolinu (održiva proizvodnja palminog ulja)
  • Vaša tvrtka ispunjava očekivanja velikih trgovaca I drugih učesnika u lancu snabdijevanja
  • Vaša organizacija može pokazati svim zainteresiranim stranama, uključujući potrošače, da Vaš proizvod doprinosi boljem okruženju primjenjujući  održivu  praksu proizvodnje palminog ulja.
  • Ovaj certfikat Vam može pomoći da pristupite novim tržištima.
  • Detaljna provjera slijedivosti Vaših proizvoda će biti provedena od strane RSPO kompetentnog ISACert

Vaša tvrtka i Vaše poslovanje će biti vidljivo u RSPO bazi podataka, davajući Vam veće priznanje i povećanje broja korisnika Vaših proizvoda i usluga.

RSPO certfikat je priznat od strane RSPO članova I učesnika čije aktivnosti počivaju na drugim osnovama a uključuju primarne proizvođače, prerađivače i trgovce, proizvođače robe široke potrošnje i trgovce proizvoda  palminog ulja, financijske institucije, nevladine ekološke i socijalne organizacije, iz mnogih zemalja koje proizvode ili koriste palmino ulje.

Lanac snabdijevanja palminim uljem, od tropskih krajeva do njegove upotrebe kao sastojka u proizvodima širom sveta, je veoma složen. Kako bi se osigurao kredibilitet održivosti zahtjeva na kraju lanca snabdijevanja, sve organizacije koje imaju pravno vlasništvo i fizički posjeduju RSPO certficirano palmino ulje i proizvode od palminog ulja moraju biti i same certificirane.

RSPO certfikat osigurava  integritet održivosti plaminog ulja, tj. da je palmino ulje koje se prodaje kao održivo stvarno i proizvedeno na certficiranim plantažama.

U okviru RSPO certfikacije primenjuju se četiri modela lanca snabdijevanja:

IDENTITY PRESERVED - OČUVANJE IDENTITETA - U lancu snabdijevanja, održivo palmino ulje iz jednog prepoznatljivog certficiranog izvora čuva se odvojeno od običnog palminog ulja.

SEGREGATED - ODVAJANJE- U lancu snabdijevanja, održivo palmino ulje dobijeno iz različitih izvora, čuva se odvojeno od običnog palminog ulja.

MASS BALANCE –KONTROLA KOLIČINE- U lancu snabdijevanja, certficirano palmino ulje miješa se sa običnim palnimim uljem.

GREEN PALM / BOOK & CLAIM -ZELENA PALMA / KNJIGA I ZAHTJEVI - Ne prati se prisustvo održivog palminog ulja u lancu snabdijevanja. Proizvođači i trgovci mogu kupiti certfikat zelene palme - GreenPalm od RSPO certficiranog proizvođača.

Da bi učestvovali u RSPO ili GreenPalm certfikacijama, Vaša tvrtka mora postati RSPO ili GreenPalm (zelena palma) član.

 

Vodič za upoznavanje RSPO standarda i njegovih prednosti za različite tipove organizacija, može se preuzeti na RSPO.

Molimo Vas da za najnovije informacije kontaktirate ISACert (marketing@isacert.hr).

RSPO audit i certifikacija su pod akreditacijom ISACert BV iz Ede, Nizozemska.

RSPO certifikacija je primenjiva za učesnike u lancu snabdijevanja koji:

-          Imaju vlasništvo nad RSPO certificiranim održivim proizvodima od palminog ulja

-          Fizički rukuju (npr. skladište, obrađuju, pakiraju, itd.) RSPO certficiranim proizvodima

-          Koriste RSPO zahtjeve (poslodavac prema poslodavcu, poslodavac prema potrošaču)

Certifikacija u skladu sa RSPO standardom može biti kombinirana sa drugim normam, kao što su IFS, BRC ili FSSC 22000. Isacert Vam može dati ponudu za svaku od tih kombinacija.

 Zainteresirani? Sve informacije možete dobiti na kontakt: marketing@isacert.hr

ISACert je jedno od vodećih audit, kontrolnih i certifikacijskih tijela u prehrambenoj industriji i lancu snabdijevanja hranom. Pružamo svoje audite i certfikacijske usluge globalno za što smo već postigli zavidan ugled. Imamo ambiciju obavljati detaljne i izazovne audite na nivou koji zadovoljava sve zainteresirane strane. Smatramo da je naša obaveza ne samo osigurati da su naši auditi u skladu sa zahtjevima standarda, već  i djelovati u unapređivanju općih izvedbi sigurnosti hrane.